Čistenie grafitov
a antigrafitový servis

Grafity patria k dlhodobým spoločenským problémom. Toto "umenie" má rôzne podoby. Grafity je výpoveď o úrovni a kultúre spoločnosti. Ničia hodnotu stavieb a narušujú estetiku prostredia.


Väčšinou spoločnosti je grafit vnímaný ako negatívny jav. Z pohľadu majiteľov plôch, na ktorých je grafit realizovaný bez ich povolenia, ide o vandalizmus, ktorý ich stojí nemalé finančné prostriedky, pri ich odstraňovaní.

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • logo4
  • logo5
  • logo6